Faszyna i kiszka faszynowa

Faszyna to gałązki drzew i krzewów liściastych i iglastych (m.in. wierzby, dębu, grabu, olszy, sosny, świerku). Faszyna znajduje zastosowanie przy umacnianiu brzegów cieków i zbiorników wodnych. Używana jest również przy budowie dróg, jako element wzmacniający skarpy oraz motyw dekoracyjny. Jednym z typów faszyny jest faszyna iglasta produkowana głównie z drzewek …

Kołki faszynowe

Kołki faszynowe (kołki melioracyjne) to paliki drewniane wykorzystywane do montażu faszyny przy różnych pracach hydrotechnicznych (umacnianie brzegów, zabezpieczanie kanałów melioracyjnych etc.). Kołki faszynowe najczęściej wykonane są z drewna sosnowego. Najlepszej jakości kołki melioracyjne otrzymuje się z pozbawionego sęków drewna młodych sosen.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności to dokument wystawiany przez producenta, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie zgodności produktu z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Żaden wyrób (w tym faszyna, kołki faszynowe, stemple budowlane) objęty wymogiem posiadania deklaracji zgodności nie może bez niej zostać wprowadzony do obrotu handlowego. Wyr-Fasz, Tomasz Kozicki Materiały dla melioracji, Człuchów