Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności to dokument wystawiany przez producenta, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie zgodności produktu z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Żaden wyrób (w tym faszyna, kołki faszynowe, stemple budowlane) objęty wymogiem posiadania deklaracji zgodności nie może bez niej zostać wprowadzony do obrotu handlowego.

Wyr-Fasz, Tomasz Kozicki
Materiały dla melioracji, Człuchów