Faszyna i kiszka faszynowa

Faszyna to gałązki drzew i krzewów liściastych i iglastych (m.in. wierzby, dębu, grabu, olszy, sosny, świerku).

Faszyna znajduje zastosowanie przy umacnianiu brzegów cieków i zbiorników wodnych. Używana jest również przy budowie dróg, jako element wzmacniający skarpy oraz motyw dekoracyjny. Jednym z typów faszyny jest faszyna iglasta produkowana głównie z drzewek i witek sosnowych. Gałązki („witki”) zbierane są w przeciętym młodniku sosnowym (wiek drzew: 10-20 lat). Po dokonaniu przecinki „krzesze się” leżące na ziemi tyczki sosnowe, zostawiając na jednym z końców zieloną „witkę”. Gałązki na specjalnym stojaku („koziołku”) układa się na przemian po kilka sztuk, w zależności od grubości kiszki, z każdej strony i obcina zazwyczaj na długości 4 m. Co 1 m faszynę skręca się drutem wiązałkowym. W ten sposób powstaje kiszka faszynowa. Ma ona najczęściej średnicę 10-30 cm i długość do kilku metrów.