Kołki faszynowe

Kołki faszynowe (kołki melioracyjne) to paliki drewniane wykorzystywane do montażu faszyny przy różnych pracach hydrotechnicznych (umacnianie brzegów, zabezpieczanie kanałów melioracyjnych etc.). Kołki faszynowe najczęściej wykonane są z drewna sosnowego. Najlepszej jakości kołki melioracyjne otrzymuje się z pozbawionego sęków drewna młodych sosen.